You are here:-Nezaradené

Projekt pre získanie dotácie SFZ

Predstavenie projektu Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so  zameraním  sa  na  futbalovú  infraštruktúru,  ktorú  využívajú  pre  svoju  tréningovú  prípravu  a  zápasovú  prax mládežnícke družstvá. Cieľom  projektu     zamerané na  futbalovú  infraštruktúru  po  celom  Slovensku  na  základe  jasne stanovených   kritérií,   a   to   formou   refundácie   výdavkov   vynaložených   na   účel   podpory,  

By |2018-02-09T00:21:59+01:00február 9th, 2018|Categories: Nezaradené|0 Comments

Získali sme 10 000 EUR z projektu SFZ!

Z projektu Slovenského futbalového zväzu sa nám po podaní projektu na obnovu zázemia futbalového klubu TJ Družstevník Moravany podarilo získať dotáciu 10 000 EUR! Tešíme sa, že sme boli úspešnými žiadateľmi o rozdelenie finančných prostriedkov v projekte Slovenského futbalového zväzu "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" - 2 etapa. Tešíme sa na realizáciu projektu a

By |2018-05-26T08:13:02+01:00október 11th, 2015|Categories: Nezaradené|0 Comments